Polityka Ochrony Prywatności (RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy prosimy Cię o opuszczenie niniejszej strony internetowej, wówczas Twoje dane nie będą przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Quequality Sp. z o.o., z siedzibą w Zimnicach Wielkich, ul. Opolska 62 46-061, posiadającą numer NIP 1990113872, oraz numer REGON 364696459, operator strony internetowej  dostępnej pod adresem www.psychorelations.pl (nazwane dalej jako Quequality Sp. z o.o.)

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować na poniższe dane:

Adres e-mail: sklep@queshop.pl

Adres korespondencyjny:

Quequality Sp. z o.o.

ul. Opolska 62 46-061

Zimnice Wielkie 

W jaki sposób Quequality Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe

Quequality Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej: na chronionych hasłem komputerach i telefonach, w tym na zewnętrznym serwerze obsługującym stronę internetową www.psychorelations.pl oraz pocztę e-mail. Quequality Sp. z o.o. przechowuje również dane w postaci papierowej, dbając o ich odpowiednie zabezpieczenie.

W oparciu o przetwarzane dane osobowe nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Odbiorcy danych – komu Quequality Sp. z o.o. powierza lub udostępnia Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Quequality Sp. z o.o. na podstawie zawartych przez nią umów podmiotom, które świadczą na rzecz Quequality Sp. z o.o. usługi IT oraz obsługę księgową i kadrowo-płacową.

Quequality Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

W jakim celu i czyje dane przetwarza Quequality Sp. z o.o.:

Dane osób kontaktujących się z Quequality Sp. z o.o.

Dane osób, które kontaktują się z Quequality Sp. z o.o. za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail oraz telefonu w tym infolinii, mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji. Dane te Quequality Sp. z o.o. przetwarza na podstawie jej uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu korespondencji, komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji. Dane są przetwarzane właśnie w tych celach, a także w celach archiwizacyjnych, przez okres działalności Quequality Sp. z o.o.. Podanie danych jest dobrowolne.

Portale społecznościowe

Quequality Sp. z o.o. prowadzi profile na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku. Co do zasady administratorami zamieszczonych w tych serwisach danych osobowych są te portale. Jeśli jednak wejdą Państwo w interakcję z Quequality Sp. z o.o. za ich pośrednictwem, np. poprzez wysłanie wiadomość lub zamieszczenie komentarza, Quequality Sp. z o.o. również staje się administratorem tych danych (nazwa użytkownika, zdjęcie, profil publiczny i informacje zawarte w wiadomościach i komentarzach). Podstawą przetwarzania tych danych osobowych przez Quequality Sp. z o.o. jest jej prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji z osobami, które odwiedzają nasze profile na portalach społecznościowych

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Mają Państwo również prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zmiany Polityki Prywatności

Quequality Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie internetowej.